Cuprinsul unei scrisori de intenție

Cuprinsul unei scrisori de intenție

 • numele candidatului pentru post și informații de contact (adresa, numărul de telefon, e-mail);
 • numele persoanei din organizație care realizează procedura de selecție (este indicat ca scrisoarea să fie adresată unei persoane și nu unei instituții). Aceste informații sunt obținute din anunțul pentru post;
 • formula de salut (de exemplu, Stimate domn/Stimată doamnă);
 • fraza de introducere, care trebuie să conțină:
  • postul vizat;
  • sursa din care au fost obținute informații legate de post (de exemplu, anunț în ziar);
 • două sau trei fraze care se referă la competențele candidatului – acest segment se axează pe principalele abilități și cunoștințe cerute pentru acel post și modul în care candidatul îndeplinește aceste cerințe;
 • două fraze despre motivul pentru care acest post este potrivit pentru candidat;
 • o solicitare politicoasă a unui răspuns în legătură cu postul vizat;
 • semnătura de mână a candidatului și data de întocmire a scrisorii de intenție.

Aspecte apreciate de angajatori într-o scrisoare de intenție:

 • este elaborată specific pentru fiecare post vizat;
 • limbajul este clar și concis;
 • se încadrează în maximum o pagină A4;
 • este redactată într-un procesor de text (Word), în afara cazului în care este solicitată o formă scrisă de mână;
 • prezintă informații despre persoană, care nu pot fi obținute din CV;
 • informațiile conținute se referă la potrivirea dintre cerințele postului și caracteristicile candidatului.

Sursa: Consiliere și orientare; coord.: Gabriela Lemeni, Mircea Miclea. – Ed, a 2-a , rev. – Cluj Napoca: Editura ASCR, 2010