Cum abordăm necunoscutul prin lentile colorate

Cum abordăm necunoscutul prin lentile colorate
Comiza George

Este fascinant când intrăm în universul copiilor cu ochii și mintea unui adult trecut prin viață. Dacă experiența personală este dublată și de o pregătire academică, să-i spunem psihologie, jocurile copilăriei pot dobândi calitatea unor studii, tehnici și metode care să ne ajută să ne cunoaștem pe sine în relația cu ceilalți.

Un astfel de joc, cu priză mai ales în mediul organizațional, a fost propus de E. de Bono, recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul creativității.

Scenariul este unul relativ simplu, avem șase pălării colorate, fiecare structurând un anumit tipar de analiză a informației, care determină o stare afectivă și comportamentală diferită. Perspectivele diferite determină o lărgire a orizontului cunoașterii și ne permit să identificăm și să adoptăm soluții creative la probleme sau blocaje care, uneori, par de nedepășit. Impasul vine dintr-o abordare restrictivă, dar validată de trecut și pe care noi o considerăm viabilă pentru situațiile viitoare. Ne conducem după metode și strategii pe care le cunoaștem, dar așteptând rezultate pozitive în situații complet noi sau cu un alt grad de complexitate.

Perspectiva celor 360 de grade poate fi obținută dacă într-un scenariu aceiași persoană sau mai multe adoptă o pereche de ochelari cu lentile colorate … prin care văd și interpretează realitatea. Pe scurt, prin punerea pe cap a unei pălării, fiecare participant la joc va gândi, simți și acționa diferit. Astfel:

  • Pălăria albă își propune să ceară și să ofere informaţii şi fapte într-un mod neutru şi obiectiv, fără interpretări şi judecăți de valoare. Ne ajută în acest rol următoarele întrebări de sondare a realității: Ce informaţii avem/lipsesc? De ce avem nevoie? Cum le putem obţine?
  • Pălăria roşie validează emoţiile și permite celorlalți să le exprime, întrebându-i cum se simt sau cum îi afectează. Pălăria roșie nu este obligată să găsească argumente sau să își justifice starea afectivă. Foloseşte fomulări de tipul: Uite cum văd eu lucrurile… percepția meu e că… Nu-mi place felul cum s-a acționat … Intuiţia mea este că…
  • Pălăria neagră este atentă la riscuri, greșeli, erori, având preponderent o evaluare critică asupra stării de fapt și a eventualelor consecințe. Cel care are acest rol nu se lasă condus de sentimente negative (ca în cazul pălăriei roșii) și nici de aprecieri pozitive (rolul pălăriei galbene). Punctează ce nu funcționează și de ce. Are întrebări de tipul: Care sunt vulnerabilitățile? Ce ne împiedică? Care sunt pericolele? Cum putem controla riscurile?
  • Pălăria galbenă reprezintă gândirea pozitivă, atitudinea constructivă și optimismul. Pune în valoare beneficiile, valorile și încearcă să vadă lucrurile într-o cheie pozitivă. Apelează la întrebări de genul: Care sunt țintele/obiectivele noastre? Care sunt beneficiile/avantajele? Ce vom câștiga în urma acestui demers?
  • Pălăria verde semnifică gândirea constructivă și deschiderea la nou. Imaginează perspective și concepte noi, variante și abordări diferite. Pălăria verde se bazează pe creativitate și își dă voie să fie neconformistă în obiective, măsuri, soluții. Întrebările sale sunt din zona: Cum putem aborda altfel problema? Putem face diferit? Găsim şi o altă explicaţie?
  • Pălăria albastră asigură controlul și organizarea, având o imagine globală asupra situației. Cel care asumă acest rol defineşte și clarifică problema şi organizează și sistematizează informațiile, ajută la formularea ideilor principale şi a concluziilor. Totdată, urmărește dezbaterea de idei, este atent la respectarea regulilor și se preocupă de prevenirea/aplanarea conflictelor. Își face simțită prezența prin întrebări de tipul: Haideți să sintetizăm punctele de vedereCe facem mai departe? Care sunt ideile/concluziile principale? Să nu ne abatem de la subiect …

În concluzie, putem spune că fiecare pălărie deschide o altă perspectivă, în care se pune accentul pe informaţii (pălăria albă), emoții (pălăria roșie), judecăţi și analize critice (pălăria neagră), atitudini pozitive (pălăria galbenă), creativitate (pălăria verde), control (pălăria albastră).

Astfel de tehnici de intervenție în grup, chiar dacă par un joc, aduc o valoare adăugată demersului de identificare de soluții, schimbare de comportamente ori dispoziții, cu aplicabilitate în medii diverse –  de la echipe de business la clase de elevi, studenți, ori grupuri de terapie.

Bibliografie

De Bono, E. (1985). Six Thinking Hats – An Essential Approach to Business Management, Little, Brown, & Company.

De Bono, E. (2003). Gândirea laterală, Ed. Curtea Veche.