Creșa Harap Alb Bucureşti – post psiholog; dep.dos. 08.09.2023 

Angajator: Creşa Harap Alb, din strada Estacadei nr. 13A, Sector 6, București 

Post vacant: psiholog practicant  

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant: 

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – în domeniul de licență psihologie; 
  • atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România, treaptă de specializare practicant. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 septembrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 15 septembrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 septembrie 2023. 

Telefon: (0376) 203 298 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.protectiacopilului6.ro/ctg_10_oportunitati-de-angajare_pg_0.htm

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.