Construct

Construct – Deşi au fost propuşi echivalenţi franţuzeşti (concept, model, entitate ipotetică), termenul (hypothetical) construct se întâlneşte adesea sub pana autorilor francofoni, fără ca el să corespundă totdeauna distincţiei pe care înţelegea să o sublinieze E. Tolman, în 1951, între variabila intermediară şi hypothetical construct, care nu este sigur, de altfel, că va fi respectată de autorii anglofoni. Spre deosebire de variabila intermediară, în sens strict, care nu este decât o etichetă plasată asupra relaţiei între variabile independente şi dependente, constructul este învestit cu „proprietăţi substanţiale” pe care, în principiu, progresele metodelor de investigaţie ar trebui să permită a le contura operaţional. Astfel, „puterea deprinderii” (response strength) şi alte concepte utilizate de C. Huli în tentativa sa de a formaliza legi ale învăţării ar avea, potrivit acestei distincţii, simplul statut al variabilelor intermediare, contrar noţiunii de hartă cognitivă introduse de Tolman, un veritabil construct. Reabilitând entităţile mentale, mai frecvent descrise în termeni de modele decât de constructe, psihologia cognitivă pare a fi pierdut mult din interesul său pentru dezbaterile suscitate de constructe şi variabile intermediare. Proprietăţile „substanţiale” ale celor dintâi nu ar mai continua să pună probleme dacă se reţine că ele nu se confundă cu o descriere fiziologică.

Accesați: Dicționar de psihologie