Sari la conținut

Constantin Rădulescu-Motru

Numele „Constantin Rădulescu-Motru” este astăzi întâlnit pe uşile amfiteatrelor din incinta facultăţilor de Filozofie şi Psihologie din Bucureşti, însă acesta nu se află acolo din întâmplare. Impactul academicianului asupra filozofiei, politicii, psihologiei, dar şi dramaturgiei româneşti, este de uriaşe proporţii, câştigându-şi locul în topul gânditorilor români ai secolului trecut.

Constantin Rădulescu-Motru își începea Cursul de psihologie cu definiția etimologică a psihologiei, pe care o numea știința despre viața sufletească, pornind de la termenii grecești psyche (suflet) și logos (știință). Considera că psihologia „urmărește să descrie în mod complet și exact diferite forme ale vieții sufletești; în același timp, ea ne dă și explicarea faptelor sufletești sub raportul succesiunii și al coexistenței lor” .

Definește senzațiile sau simțirile elementare „ca fiind ultimele diferențieri pe care le obținem în înfățișările intuitive ale conștiinței, prin izolarea și modificarea condițiilor lor de producere”. Conform lui, conștiința recepționează imagini despre obiecte, nu trăiri elementare, deoarece gusturile, culorile și impresiile noastre despre temperatură etc., sunt proprietățile unor obiecte, fără o existență proprie, iar denumirile lor sunt rezultatul unui proces de abstractizare. Deși rareori omul le realizează separat, senzațiile sunt fenomene reale ale vieții psihice, care stau la baza proceselor psihice mai complexe și se integrează în acestea.

Selecție din opere:

 • F.W.Nietzsche. Viața și filosofia, 1897
 • Problemele psihologiei, 1898
 • Știință și energie, 1902
 • Psihologia martorului, 1906
 • Psihologia industriașului, 1907
 • Puterea sufletească; Psihologia ciocoismului, 1908
 • Din psihologia revoluționarului, 1919
 • Curs de psihologie, 1923
 • Învățământul filosofic în România; Centenarul lui Hegel; Psihologie practică, 1931
 • Psihologia poporului român, 1937
 • Timp și destin, 1940

Constantin Rădulescu-Motru este, aşa cum spune Tudor Voicu, „un mare român”,  o personalitate ce s-a făcut remarcată prin numeroasele domenii de cultură în care a activat şi asupra cărora şi-a pus amprenta, lucrările sale rămânând  şi astăzi un reper important în filozofia şi psihologia românească.

Accesați: Articole de studiu – personalități în psihologie