Consiliul Superior al Magistraturii – posturi vacante; T:19ian. 2023

Angajator: Consiliul Superior al Magistraturii, București, Calea Plevnei nr. 141B, sectorul 6

Posturi vacante: 

 • consilier gradul I în cadrul Compartimentului de psihologie a personalului – 1 post;
 • consilier debutant în cadrul Compartimentului de psihologie a personalului – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier gradul I:

 • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii şi organizaţională/psihologie clinică, treapta  de  specializare cel puțin practicant, regim de exercitare – autonom;
 • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condiţiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – condiţie dovedită prin prezentarea unei adeverinţe sau declaraţii pe proprie răspundere;
 • cunoştinţe de operare PC ( Microsoft Word, Excel) – condiție dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii;
 • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale sau psihologiei clinice;
 • potrivit dispozițiilor art. 110 alin. (2) din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1.073/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, psihologi înscrişi în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ce deţin doar  atestat în specialitatea «psihologie clinică», au obligaţia, de a obţine atestarea în specialitatea «psihologia muncii şi organizaţională» în termen de cel mult un an de la momentul angajării lor.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier debutant:

 • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii şi organizaţională/psihologie clinică, treapta  de  specializare cel puțin practicant, regim de exercitare – supervizare;
 • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condiţiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – condiţie dovedită prin prezentarea unei adeverinţe sau declaraţii pe proprie răspundere;
 • cunoştinţe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – condiție dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii;
 • potrivit dispozițiilor art.110 alin. (2) din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1.073/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, psihologi înscrişi în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ce deţin doar  atestat în specialitatea «psihologie clinică», au obligaţia, de a obţine atestarea în specialitatea «psihologia muncii şi organizaţională» în termen de cel mult un an de la momentul angajării lor.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 ianuarie 2023, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 01 februarie 2023, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 07 februarie 2023, ora 10.00.

Telefon: 021/311.69.26, interior 2028 și 2050

Sursa: posturi.gov.ro

Anunț_CSM_2023.png

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti

13 ian. 2023