Sari la conținut

Consiliere

Consiliere – relație interumană de ajutor dintre o persoană specializată și o alta care solicită asistență de specialitate.

Consiliere de criză – asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, într-o situație de criză.

Consiliere de dezvoltare personală – formarea de abilități și atitudini care permit o funcționare personală și socială flexibilă și eficientă în scopul atingerii stării de bine.

Consiliere educațională – oferirea de repere psihoeducaționale pentru sănătatea mentală, emoțională, fizică, socială și spirituală a copiilor și adolescenților.

Consiliere informațională – oferirea de informații pe domenii/teme specifice.

Consiliere pastorală – consiliere din perspectiva religioasă.

Consiliere suportivă – oferirea de suport emoțional, apreciativ și material.

Consiliere vocațională – dezvoltarea capacității de planificare a carierei.

Consiliere în carieră – proces care vizează dezvoltarea abilităților unei persoane pentru rezolvarea unei probleme specifice legate de carieră.

Consiliere școlară – proces de cooperare prin care un specialist oferă servicii psihologice și educaționale unui membru al unei instituții (persoană consultată) urmărind să argumenteze învățarea și capacitatea de adaptare a unui elev sau grup de elevi.

Accesați: Dicționar de psihologie