Conflict

Conflict – luptă de tendinţe, de interese; situaţie în care se găseşte un individ supus unor forţe vectorial opuse şi de puteri aproape egale. Un şobolan înfometat, atras de hrana situată la extremitatea cuştii, la care nu poate ajunge decât trecând pe o grilă electrizată, se găseşte într-o situaţie conflictuală (apetenţă contra aversiune). Obligaţia pentru un copil de a face o muncă dezagreabilă, aşteptându-l pedeapsa în cazul în care nu o face (aversiune contra aversiune) sau obligaţia de a alege între două plăceri la fel de atrăgătoare (apetenţă contra apetenţă) provoacă o tensiune intrapsihică. Când conflictul se arată insolubil, apare angoasa şi se instalează tulburări nevrotice. Fiinţa umană dispune de numeroase mijloace de a rezolva conflictele intrapsihice, mijloace cum sunt refularea, deplasarea spre un scop substitutiv, sublimarea etc. În afară de conflictele afective, există conflicte de ordin cognitiv (intelectual) sau social. Conflictul cognitiv survine în cazul în care o persoană se află în faţa unor informaţii contra opiniilor pe care ea le profesează.

Accesați: Dicționar de psihologie