Concurs 13 posturi de ofiţer (psiholog resurse umane), din unităţile penitenciare | 22.07.2021

Accesați: http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-3-posturi-de-ofiter-consilier-juridic-si-13-posturi-de-ofiter-psiholog-resurse-umane-din-unitatile-penitenciare/

Posturi de ofițer (psiholog resurse umane)

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 1. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii
  acreditate potrivit legii, în specializarea, „Psihologie” sau asimilate;
 2. atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii
  naţionale – treapta de specializare – minimum psiholog practicant autonom;
 3. atestat de liberă practică obţinut într-una din specialitățile:
  • psihologie clinică – treapta de specializare – minimum psiholog practicant in
   supervizare, cu prezentarea dovezii privind supervizarea profesională;
   sau
  • consiliere psihologică sau psihoterapie, treapta de specializare – minimum
   psiholog practicant în supervizare, cu prezentarea dovezii privind supervizarea
   profesională.
 4. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
 5. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
  fiecărei unităţi.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 12.08.2021, inclusiv, ora 16.00.

Probele de concurs:

 • proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
 • interviul;
 • proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Prima probă de concurs/examen se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, respectiv nu mai devreme de data de 06.09.2021.

Anexa-nr.-2-la-Anunț-concurs-din-22.07.2021-Condiții specifice-Tematică-Bibliografie.pdf

Accesați: Variante de subiecte, posturi cu atribuții de psiholog

Sursa: anp.gov.ro, accesat la data de 23.07.2021