Conceptul de stil de viață

Obiectiv principal: dezvoltarea abilităților de management al stilului de viață pentru creșterea calității vieții fizice, psihice, sociale și ocupaționale.

Conceptul de stil de viață se referă la totalitatea comportamentelor și a deciziilor care au relevanță pentru calitatea vieții individului în următoarele domenii:

1. Calitatea vieții individuale, care cuprinde următoarele  dimensiuni:

  • fizică (sănătate fizică, igienă personală, alimentație, exercițiu);
  • psihologică (sănătate și adaptare psihologică, cogniții);
  • spirituală (valori personale, standarde de conduită, convingeri spirituale).

2. Calitatea vieții sociale, cu următoarele  dimensiuni:

  • apartenența fizică (cămin, școală/loc de muncă, vecini, comunitate);
  • apartenența socială (partener, familie, prieteni, colegi, vecini și membrii comunității);
  • apartenența comunitară (servicii sociale și de sănătate, loc de muncă, programe educaționale și recreaționale, activități comunitare).

3. Dezvoltarea carierei și calitatea vieții profesionale, cu dimensiunile:

  • dezvoltarea carierei (activități domestice, activități școlare și de voluntariat, muncă remunerată);
  • organizarea timpului liber (activități care promovează relaxarea și reducerea stresului);
  • dezvoltare personală (activități care promovează menținerea sau îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților, adaptarea la schimbare).

Domeniile calității vieții sunt interrelaționate. Deficitele sau excesele la nivelul unuia dintre ele le afectează pe celelalte (munca în exces poate duce la epuizare fizică și boală).

Sursa: Consiliere și orientare; coord.: Gabriela Lemeni, Mircea Miclea. – Ed, a 2-a , rev. – Cluj Napoca: Editura ASCR, 2010