Comuna Dumbrăvița – posturi vacante; dep.dos. 02.10.2023

Angajator:  Comuna Dumbrăvița, str. Petöfi Sándor nr. 31, judeţul Timiş

Posturi vacante: 

  • logoped pentru Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din comuna Dumbrăvița – 1 post;
  • psihopedagog debutant pentru Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din comuna Dumbrăvița – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped:

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de logoped și în muncă: minim 1 an. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog debutant:

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 02 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 09 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 12 octombrie 2023. 

Telefon: (0720) 048 315

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://primaria-dumbravita.ro/anunturi-publice/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.