Comuna Berceni – post psiholog; T:17nov. 2022

Angajator: Comuna Berceni, cu sediul în satul Berceni, str. Prof. Voicu Ion nr. 58, judeţul Prahova

Post vacant: psiholog în cadrul serviciului social furnizat în comunitate: Centrul pentru servicii de asistenţă comunitară, timp de lucru: 4 ore/zi

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de lungă durată cu licenţă sau studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna), absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie sau asimilată, potrivit legii;
  • atestat de liberă practică în regim autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în specialitatea psihologie clinică;
  • curs de formare în psihoterapie – constituie un avantaj;
  • vechime 3 ani în specialitatea studiilor absolvite;
  • carnet de conducere categ. B.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 17 noiembrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 25 noiembrie 2022, ora 09.30;
  • proba interviu se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0244/470.588

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1203, partea a III-a, Joi, 03 noiembrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Prahova