Complexul Sportiv Național “Arcul de Triumf” Bucureşti – post psiholog; dep.dos. 28.09.2023 

Angajator: Complexul Sportiv Național “Arcul de Triumf” Bucureşti situat în Bld. Mărăști nr.18-20, Sector 1 

Post vacant: psiholog în cadrul Compartimentului recuperare medicală 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:  

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de studii și de licență psihologie; 
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei de minim 5 ani; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România; 
  • asigurare de malpraxis medical; 
  • limba engleză nivel minim. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 28 septembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 05 octombrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 11 octombrie 2023.  

Telefon: (0314) 204 299 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://csnarculdetriumf.ro/anunturi/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.