Complexul de Servicii Sociale „Sf. Parascheva” – post psiholog; T:21dec. 2022

Angajator: Complexul de Servicii Sociale „Sf. Parascheva”, sat Tutova, comuna Tutova, DJ 243 A, nr. 477, județul Vaslui

Post vacant: psiholog, cod COR 263411, pe perioadă determinată (4h/zi, 20h/săptămână)

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 decembrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 28 decembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 29 decembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0747/867.252

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vaslui

09 dec. 2022