Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman – posturi vacante; dep.dos. 17.10.2023

Angajator: Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Roman, str. Cuza Vodă nr. 84, județ Neamţ 

Posturi vacante:

 • logoped -1 post; 
 • psiholog practicant – 1 post;
 • psihopedagog – 1 post. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped:  

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale, specializare psihologie/ psihopedagogie specială;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • cunoștințe operare PC, nivel începător (utilizare Word, Excel, navigare internet);

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:  

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 • cunoștințe operare PC, nivel începător (utilizare Word, Excel, navigare internet); 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psihopedagog:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență Științe ale educației, specializare psihopedagogie specială;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • cunoștințe operare PC, nivel începător (utilizare Word, Excel, navigare internet);

Calendar concurs:  

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 17 octombrie 2023;  
 • proba scrisă se va desfășura în data de 25 octombrie 2023;  
 • proba interviu se va desfășura în data de 31 octombrie 2023.  

Telefon: (0374) 465 080, (0734) 992 216

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://dgaspcneamt.ro/category/anunturi/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.