Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman – posturi psiholog; dep.dos. 23.11.2023

Angajator: Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman, din cadrul Centrului de Zi/ Echipa Mobilă, str. Cuza Vodă nr. 84, jud. Neamţ

Posturi vacante:

 • psiholog, grad profesional stagiar;  
 • psiholog practicant.  

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licentă psihologie, specializarea psihologie;
 • disponibilitatea de a lucra în program prelungit.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 • cunoștințe operare PC, nivel începător ( utilizare Word, Excel, navigare internet);
 • disponibilitate de a lucra în program prelungit.

Calendar concurs: 

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 noiembrie 2023;  
 • proba scrisă se va desfășura în data de 06 decembrie 2023;  
 • proba interviu se va desfășura în data de 11 decembrie 2023.

Telefon: (0374) 465 080

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://dgaspcneamt.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.