Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Roman – post psiholog; dep.dos. 12.09.2023 

Angajator: Complexul de Servicii pentru Comunitate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Roman, str. Cuza Voda nr. 84, județ Neamţ 

Post vacant: psiholog stagiar – din cadrul Centrului de Zi 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog stagiar:  

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licenţă psihologie, specializarea psihologie; 
  • disponibilitatea de a lucra în program prelungit. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 septembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 18 septembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 septembrie 2023.  

Telefon: (0374) 465 080 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://dgaspcneamt.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.