Sari la conținut

Cognitivism

Cognitivism – Sub acest nume se desemnează un ansamblu de concepţii psihologice al căror obiect principal este studiul proceselor de achiziţie a cunoştinţelor şi de tratare a informaţiei. Termenul ca atare este o traducere a englezescului cognitivism; acest curent teoretic se instituţionalizează în momentul fondării unui Center for Cognitive Studies la Universitatea din Princeton, la începutul anilor 1960. Cognitivismul integrează unei lungi tradiţii de studii asupra rezolvării de probleme contribuţiile mai recente ale psihologiei genetice a lui J. Piaget, ca şi contribuţiile ştiinţelor formale cum sunt cibernetica, teoria informaţiei, sau concepte construite în domeniile fiziologiei şi lingvisticii lui N. Chomsky. Cognitivismul atribuie comportamentelor observabile valoare de semne a căror studiere permite inferarea de structuri subiacente care constituie veritabile obiecte ale acestei psihologii. Aceste structuri sunt descrise în termeni de algoritmi, de automate sau de euristici, adică de obiecte formale autorizând calculabilitatea. Validitatea acestui demers se sprijină pe o metodă de simulare sau pe cercetarea substratului fiziologic care suportă aceste structuri. Din această perspectivă, comportamentul este produsul regulilor de funcţionare proprii subiectului; aici, conceptul de producţie este o simplă transpoziţie a celui de gândire productivă, chiar dacă cel de reguli de funcţionare exprimă ambiţia raţionalistă de a stabili pentru această funcţionare norme universale. Această concepţie se abate radical de la cea a behaviorismului în care comportamentul rezultă din circumstanţe sau din reguli exterioare subiectului.

Accesați: Dicționar de psihologie