Cogniţie socială

Cogniţie socială – Realitatea socială este alcătuită din obiecte diverse, din proprietăţi şi valori variate: persoane (inclusiv propria persoană), situaţii, grupuri, organizaţii şi instituţii, roluri şi reguli. Cogniţia socială este procesul prin care un individ dobândeşte, construieşte şi întreţine o cunoaştere a acestei realităţi şi, ca urmare, o produce şi o reproduce. Ea implică structuri cognitive (concepte, scripte, stereotipuri, prototipuri), concepţii (credinţe, cunoştinţe, teorii implicite, reprezentări sociale), scheme sau raţionamente (inferenţe atributive, scheme cauzale, euristici). Cogniţia socială este obiectul psihologiei sociale cognitive.

Accesați: Dicționar de psihologie