Clinic

Clinic – calificare a metodelor de investigaţie psihice, care se bazează pe experienţa observaţiilor directe făcute la patul bolnavului sau în jocuri, activităţi şi convorbiri cu subiecţii de vârstă infantilă (J. Piaget) sau de orice altă vârstă şi ocupaţie. Metoda clinică se deosebeşte de metodele experimentale aplicate în laborator ca şi de cele statistice.

Accesați: Dicționar de psihologie