Clasificare euristică a bolilor în funcție de tabloul clinic și mecanismele etiopatogenetice

Legendă: ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems/ Clasificarea Statistică Internațională a Maladiilor și Problemelor în legătură cu Sănătatea, ediția a X-a); APsyA (American Psychiatric Association/ Asociaţia Psihiatrilor Americani);  DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/ Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediția a IV-a); WHO/OMS (World Health Organization/Organizația Mondială a Sănătății).

O clasificare euristică a bolilor în funcție de tabloul clinic și mecanismele etiopatogenetice