Chestionar

Un chestionar este un ansamblu de întrebări şi/sau imagini (desene, fotografii) alese şi aranjate astfel încât să servească obţinerii de informaţii despre o temă fixată, care au rolul de a determina din partea celui care răspunde un comportament verbal sau non-verbal ce se înregistrează în scris.

Orice chestionar se compune din:

  • consemne;
  • întrebări şi/sau imagini.

Consemnele sunt informaţii şi instrucțiuni date persoanelor care răspund la chestionar. Ele sunt pregătite înaintea administrării chestionarului şi sunt prezentate într-o manieră identică tuturor subiecţilor.

Majoritatea cercetătorilor susţin că este necesar să se introducă în lista de răspunsuri varianta “nu ştiu” sau “fără opinie” pentru a reduce anxietatea celui chestionat şi a elimina răspunsurile alese la întâmplare, care s-ar putea să nu fie conforme cu realitatea.

Accesați: Dicționar de psihologie