Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş – post psiholog; dep.dos. 20.10.2023

Angajator: Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş, str. Spitalului nr.10A, județul Caraș-Severin

Post vacant: psiholog, grad practicant, la Compartimentul Asistenţă Socială şi Psihologică

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:  

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie;
  • atestat de psiholog cu drept de liberă practică, eliberat de către Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în muncă: minim 3 ani. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 octombrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 30 octombrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 03 noiembrie 2023.  

Telefon: (0255) 515 227

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://crdasrsppfa.ro/category/informatii-publice/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.