Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, București – post vacant; T:15feb. 2023

Angajator: Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, București, strada Vasile Lascăr nr. 52, sector 2

Post vacant: consilier relații III, nivel S, marca C78 la Departamentul Financiar, Logistic și Resurse Umane, Compartimentul Fonduri Europene

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier relații III:

  • vechime în specialitate: minimum 6 ani în funcţii prevăzute cu studii superioare;
  • experienţă profesională: minimum 3 ani în activități de management sau implementare pentru proiecte cu finanțare europeană și din alte surse. Participarea în colective pentru elaborarea unor aplicații pentru proiecte cu finanțare europeană și din alte surse;
  • studii superioare finalizate cu diplomă de licență în unul din următoarele domenii: Științe Juridice, Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Științele Comunicării, Științe Sociale, Sociologie, Psihologie, Filologie;
  • perfecționări (specializări): Studii de formare în domenii relevante pentru elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană și din alte surse; activități de cercetare; specializare la nivel doctorat;
  • limba engleză, nivel „Mediu” (nivel B1 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine);
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office – nivel avansat.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 februarie 2023, ora 16.30;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 februarie 2023, ora 13.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 01 martie 2023, ora 13.00.

Telefon: 0775147882

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti

03 feb. 2023