Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități “CANAAN” – post psiholog; dep.dos. 13.11.2023

Angajator: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități “CANAAN” cu sediul în Șercaia, Str. Părăului nr.169, jud. Brașov

Post vacant: psiholog practicant – Serviciul Abilitare- Reabilitare și Deprinderi de Viață Independentă – Compartimentul Abilitare – Reabilitare Psiho- Socială și Ocupațională

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant: 

  • licență în psihologie;
  • studii superioare;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, emis de Colegiul Psihologilor din România;
  • experiență: minim 1 an.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 noiembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 21 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 23 noiembrie 2023. 

Telefon: (0268) 245 921

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.dgaspcbv.ro/concursuri/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.