Categorii de personal descrise în anexa 1 din HG nr.355/11 aprilie 2007 (versiunea actualizată cu HG nr. 1169/2011)