Cărți de Psihologie Militară

Intervenția în criză și primul ajutor psihologic – Ghid operațional, Ilona Vociu, Vasile Marineanu, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2016

Manualul pentru Pregătirea psihologică și controlul stresului operațional, Coordonator Colonel Vasile Marineanu, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2015

Cunoașterea și sprijinul subordonaților în contextul misiunilor cu grad ridicat de risc – Ghid practic pentru comandanți, Coordonator Colonel Vasile Marineanu, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2014

Dezvoltarea competențelor interculturale – Ghid pentru militarii români participanți la misiuni în afara teritoriului Statului Român, Coordonator Colonel Vasile Marineanu, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2015

Ghid pentru prevenția suicidului în Armata Română – Centrul de Investigații Sociocomportamentale, Secția Psihologie – Biroul pentru pregătirea psihologică și controlul stresului operațional, Coordonator Colonel Vasile Marineanu, 2015

Sursa: dmru.mapn, 28 mai 2018