Cardinal

Cardinal – calificare dată de G. Allport acelei categorii de trăsături de personalitate care ocupă un loc dominant în rândul celorlalte, controlându-le și integrându-le. La fiecare individ nu pot fi decât una sau două trăsături cardinale şi definitorii pentru respectiva individualitate.

Accesați: Dicționar de psihologie