Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi – post psiholog; dep.dos. 26.09.2023 

Angajator: Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”, cu sediul în localitatea Iaşi, str. Teodor Codrescu nr. 6 

Post vacant:  psiholog, grad principal, studii superioare, la Compartimentul de Asistență Socială și Recuperare din cadrul Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:  

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de studii și licență psihologie; 
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției minim 5 ani; 
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică. 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 26 septembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 05 octombrie 2023;  
  • proba interviu se susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.  

Telefon: (0232) 214 800, (0784) 235 721 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.dac-iasi.ro/concursuri-angajari-dac-iasi

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.