Cabinet Individual de Psihologie Popoiu Rodica

Popoiu Rodica
Psiholog Popoiu Rodica

Psiholog acreditat de Colegiul Psihologilor din România în specialitățile:

 • Psihologie clinică;
 • Psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
 • Psihologia muncii și organizațională;
 • Psihologia transporturilor.

Servicii psihologice:

 • Servicii de psihologie aplicată în domeniul muncii la nivelul tuturor categoriilor profesionale în vederea angajării, periodicităţii, reluării activităţii, adaptării la tipul de activitate, la cererea angajatului sau al companiei;
 • avize psihologice în vederea participării la admiterea în anumite instituţii de învăţământ superior sau alte forme de învăţământ;
 • evaluare psihologică în vederea intrării în barou, CECCAR, bănci, etc.
 • Studii de psihologia muncii şi organizaţională în vederea armonizării relaţiilor de muncă, prevenirea stresului ocupaţional;
 • analiza psihologică şi prevenirea incidentelor şi accidentelor la locul de muncă;
 • analiza şi reorganizarea locurilor de muncă cu coeficient ridicat de stres;
 • evaluări psihologice destinate cunoaşterii profilului personal al angajaţilor;
 • diagnoza climatului de muncă;
 • studiul satisfacţiei de muncă;
 • studiul şi medierea conflictelor de muncă.

Evaluările se pot efectua şi la sediul beneficiarului.

 • Evaluări psihologice pentru exercitarea acţiunilor de apărare şi autoapărare

Evaluările pot fi individuale şi colective:

 • angajare agent pază (cu armament şi muniţie) conform legii 333/08.07.2003;
 • urmarea cursului de calificare pentru obţinerea atestatului: agent pază;
 • control periodic agent pază înarmat;
 • persoane din sectorul privat care prin natura atribuţiilor poartă armament şi muniţie;
 • autorizare detectiv particular;
 • autorizare conducere – administrare firmă de protecţie şi pază;
 • obţinere permis port-armă conform legii 295/28.06.2004, privind regimul armelor şi muniţiilor (arme letale şi neletale);
 • obţinere permis port-armă de vânătoare, examen periodic pentru reînnoirea avizului la 5 ani;
 • evaluări angajare şi periodice pentru însoţire valori, însoţire personal;
 • examinări pentru autorizare profesori tir sportiv;
 • examinări sportivi amatori şi profesionişti (tir);
 • examinări angajaţi şi administratori ai firmelor care comercializează, montează şi execută servicii de întreţinere a sistemelor de pază şi alarme.

Evaluările se pot efectua şi la sediul beneficiarului.

Pentru persoanele particulare care doresc obţinerea unui aviz psihologic permis port-armă, este necesar ca la data prezentării să aducă de la medicul de familie adeverinţă din care să reiasă că nu au antecedente psihiatrice sau neurologice. Cei care posedă permis de port-armă sau permis armă de vânătoare, să aducă copia după aceste tipuri de adeverinţe şi după permis.

Este valabilă şi copia fişei medicale întocmite pentru dosarul DGPMB.

Conform normelor legale existente („Cerinţe privind metodologia de examinare psihologică utilizată de psihologii cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie Aplicată în domeniul Securităţii Naţionale”), în cazuri excepţionale se aprobă reexaminări, în termen de cel puţin 15 zile şi cel mult 30 de zile de la data ultimei testări, la cererea angajatorului în cazul firmelor de pază sau a unei persoane particulare.

 • Psihologie clinică şi consiliere psihologică pentru toate tipurile de servicii oferite şi la cerere.

Psihologie clinică, evaluare şi diagnostic, individual, de grup (copii, adolescenţi, adulţi, familie).

 • Psihoterapie

Tratarea de probleme emoţionale şi psihologice care includ:

 • stima de sine;
 • depresie;
 • anxietate;
 • furie;
 • gelozie;
 • culpabilitate, autoblamare;
 • probleme personale şi de familie;
 • probleme relaţionale;
 • dezvoltare personală.

Alte domenii abordate cu succes prin intermediul psihoterapiei:

 • fobii, fobie socială;
 • obsesii;
 • ticuri;
 • atacuri de panică;
 • tulburări de dinamică sexuală;
 • tulburări ale comportamentului alimentar;
 • adicţii (alcool, droguri, ţigări, jocuri de noroc);
 • timiditate, eritem, prurit;
 • doliu, travaliu de doliu.
 • Examinarea şi evaluarea persoanelor cu dizabilităţi;
 • Expertiza deteriorării mentale;
 • Intervenţii specifice pentru persoane cu nevoi speciale (debilitate mintală, intelect de limită, autism);
 • Calculul Coeficientului de Inteligenţă la cererea organizaţiilor de asistenţă medico-socială precum şi la cerere;
 • Consiliere şi terapie suportivă;
 • Consiliere specifică obiectivelor medicale: creşterea aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, pregătire preoperatorie, prevenţie terţiară în cadrul bolilor cronice.

Preţurile sunt negociabile în funcţie de numărul persoanelor examinate.

Pentru grupuri mai mari de 30 de persoane, serviciile se pot desfăşura la sediul beneficiarului (pentru psihologia muncii şi port-armă). La cerere, punem la dispoziţie firma de medicina muncii. De asemenea, pentru persoanele pensionate, pensionate cu grad de handicap, demente, senile, Altzheimer sau alte forme de deteriorări mentale, consultaţia se poate face la sediul clientului cu acordul familiei. Clientul beneficiază de confidenţialitate deplină asupra informaţiilor pe care le împărtăşeşte cu psihologul.

Orice intervenţie se realizează numai în acord cu nevoile clientului.

Supervizare profesională în specialitățile:

 • Psihologie clinică;
 • Psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
 • Psihologia muncii și organizațională;
 • Psihologia transporturilor.

Municipiu: București

Adresa: Strada Grivitei 198 bl. B, sc. A, et. 6, ap. 24, Sector 1

Telefon: 0723/279.246

Experiență profesională:

 • 1998-prezent, Psiholog principal, Cabinet Psihologic Individual Popoiu Rodica;
 • 2005-2018 Psiholog principal,  S.C. Medlife S.A. – Bucureşti;
 • 1987-2008 – Psiholog în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • 1996-1998 – Psiholog Principal, S.C. Parconsult S.R.L., S.C. Samtradi S.R.L. – Bucureşti;
 • 1993 – 1995 – Profesor Şef Catedra Ştiinţe Sociale, Liceul Industrial CFR – Bucureşti;
 • 1991 – 1993 – Psiholog Principal, S.C. Gedo S.R.L. – Bucureşti;
 • 1978-1987 – Psiholog Principal Coordonator, Centrala Industriei Tricotajelor Bucureşti;
 • 1974-1978 – Psiholog Principal Specialist, Direcţia Sanitară CFR Timişoara.

Formare profesională:

 • Perioada: 04 Februarie 2016 – 03 Februarie 2017- Seminarul practic formare și certificare internațională în Tehnica REWIND  organizat de International Association for Rewind Trauma;
 • Perioada: 15 – 22 Mai 2013 – Modulul I; 04 – 13 Septembrie 2013 Modulul II – Certificat de absolvire – Formator şi evaluator competenţe profesionale eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor vârstnice;
 • Perioada: 2010 – 2011 – Training Norway Grants – Project – Diplomă de absolvire;
 • Perioada: 05 – 08 Noiembrie 2010 – Seminar de Sandplay Therapy, Temenos Press & Learning Center SUA – Diplomă de absolvire;
 • Perioada: 23 – 28 Iulie 2009 – Şcoala de vară de psihoterapie sistemică de familie – Diplomă de absolvire;
 • Perioada: 25 – 26 Septembrie 2008 – Tehnici de intervenţii cognitiv-comportamentale. Asociaţia de psihoterapii cognitiv-comportamentale din România – Diplomă de absolvire;
 • Perioada: 23 – 25 Mai 2008 – Conferinţa Naţională de Psihologie Timişoara – Pregătire prenatală prin metoda LAMAZE. O abordare comprehensivă şi intervenţie în ADHD – Diplomă de absolvire;
 • Perioada: 08 – 12 Decembrie 2003 – Dezvoltarea Abilităţilor Antreprenoriale şi Iniţiere sau Perfecţionare în Afaceri, organizat după metoda Competency – based Economies Through Formation of Enterprise în cadrul Proiectului Phare – Certificat de absolvire;
 • Perioada: 16 – 18 Mai 2002 – Certificat de pregătire profesională eliberat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Direcţia Medicală, Comisia Centrală de Siguranţa Circulaţiei;
 • Perioada: 1997 (curs de 6 săptămâni) – Neuropsihiatrie infantilă – Introducerea în Psihoterapie şi Sfătuirea Familiei şi Copilului cu tulburări neuropsihice – Ciclul 3 (Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila) – Diplomă de absolvire;
 • Perioada: 1996 (curs de 3 săptămâni) – Neuropsihiatrie infantilă – Introducerea în Psihoterapie şi Sfătuirea Familiei şi Copilului cu tulburări neuropsihice – Ciclul 2 (Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila);
 • Perioada: 03 Ianuarie – 30 Iunie 1995 – Sfătuirea şi tehnici înrudite de psihoterapie în psihiatria copilului, adolescentului şi familiei – Ciclul 1 (Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila);
 • Perioada: 23 Martie – 14 Noiembrie 1981 – Metode şi tehnici utilizate în laboratoarele de ergonomie şi psihologia muncii în întreprinderi (Academia Ştefan Gheorghiu – Bucureşti);
 • Perioada: 1979 (curs de 6 săptămâni) – Curs perfecţionare în psihologia muncii – Ministerul Industriei Uşoare, Centrul de Perfecţionare pentru Pregătirea cadrelor de specialitate – Certificat de absolvire;
 • Pregătire: 1973 – 1974 – Seminar pedagogic universitar (Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj) – Certificat de absolvire.

Selecție din publicații:

 • Lucrare de referinţă pentru studenţi şi specialişti: Omul la volan – particularităţi psihologice şi psihofiziologice prezentate la a10-a sesiune de Comunicări Ştiinţifice: „Siguranţa Naţională într-o Lume a Globalizării”, Academia Națională de Informații, București, 2006;
 • Lucrarea „Psihodiagnoza Societăţii Menzies Aviation”, prezentată la Conferinţa Naţională de Medicina Muncii – 19 – 22 Septembrie 2007, Constanţa – Mamaia;
 • Lucrarea „Potenţialităţi şi Predispoziţii Native la persoane cu dizabilităţi”, prezentată la Conferinţa PSIHOMIL 4,  Bucureşti, 2007;
 • Publicarea de articole de specialitate în Revista de Psihologie, Revista Medicală, Gândirea Militară Românească, Revista Obiectiv şi Ziarul Cotidianul.

Lista cu lucrări științifice:

 • Psihologia teroristului (1994);
 • Căi de echilibrare afectivă, de dominare a stărilor de frică şi teamă (1993);
 • Situaţii adversive întâlnite în timpul îndeplinirii misiunilor (1993);
 • Psihologia raporturilor dintre şefi şi subordonaţi (1992);
 • Gândirea şi rolul ei în rezolvarea misiunilor de luptă. Căile dezvoltării calităţii intelectuale la  militari (1992);
 • Natura şi esenţa umană. Omul ca fiinţă biopsihosocială (1990);
 • Cunoaşterea şi caracterizarea psihologică a militarilor (1990);
 • Specificităţi somato-fiziologice şi psihoprofesiograma privind conducătorii auto militari (1990);
 • Aptitudini şi predispoziţii native (1989);
 • Mijloace de profilaxie în vederea scăderii indicelui de accidentabilitate la conducătorii auto din unităţile militare de profil (1988);
 • Monografia militarului ce deserveşte maşini de luptă din înzestrare (1987);
 • Studiu privind stabilirea raţională a pauzelor de masă pe cele trei schimburi în atelierele de producţie din întreprinderea „Adesgo” (1984);
 • Proiect de organizare a locului de muncă la operaţia: croit la bandzig tricot tip B.B.C. (1982);
 • Organizarea ergonomică a locului de muncă la operaţiile: tricotat şi finisat blănuri sintetice (1983);
 • Studiul privind selecţia şi orientarea maiştrilor la întreprinderile „Tricodava” şi „Crinul” (1982);
 • Cauzele neadaptării şi neintegrării personalului muncitor de la secţia sortat-ambalat din „Adesgo” (1982);
 • Proiect de organizare a locului de muncă la operaţia: tricotat pe maşini rectilinii Protty şi Universal (1982);
 • Studiul privind reducerea morbidităţii prin aplicarea testelor de personalitate Woodworth – Mathews şi P. Eysenck (1982);
 • Proiect tip de organizare a locului de muncă la operaţia: confecţionat produse de tip lână pe maşina simplă de cusut „Singer” – Cap. Rolul factorului uman şi condiţiile de muncă (1981);
 • Determinarea nivelului de oboseală în vederea introducerii gimnasticii la locul de muncă în cadrul întreprinderii „Adesgo” (1981-1982), lucrare susţinută la simpozionul organizat de CNEFS;
 • Cercetarea factorilor de integrare şi adaptare profesională a angajaţilor din întreprinderea „Adesgo” în vederea reducerii morbidităţii (1981);
 • Colaborare în vederea construirii şi creării SIMULATORULUI pentru diagnosticarea unor aptitudini implicate în munca tricoteurului (1980);
 • Proiect de organizare a locului de muncă la operaţia: format ciorapi pe forme metalice cu abur (1980);
 • Studiu privind fluctuaţia activă şi potenţială la întreprinderea de tricotaje Buzău (1979);
 • Monografia meseriei de confectioner în industria tricotajelor (1978);
 • Importanţa familiei ca mediu educogen – Conferinţă la „Casa de cultură” Deva (1977);
 • Importanţa şi aplicaţia psihologiei în transporturi. Expunere prezentată la „Liceul pedagogic Deva” (1976);
 • Incursiune în psihologia sexelor. Şedinţa de referate în colectivul medicilor şi psihologilor din spitalul C.F.R. Simeria (1976);
 • Incidenţa stress-ului psihic la lucrătorii din comerţ (1975);
 • Relaţia şcoală-familie. Expunere prezentată Cercului Cadrelor didactice din judeţul Hunedoara (1974).

Membru în organizații profesionale și referințe:

 • Membru Fondator al Fundaţiei „INIMI DESCHISE”;
 • Membru în Societatea Română de Medicina Muncii;
 • Preşedintele Comisiilor Organizatorice şi de Dialog Social – Asociaţia Psihologilor din Transporturi, Muncă şi Servicii;
 • Membru în Comisia Naţională I.S.U.;
 • Membru în Comisia Naţională de evaluarea persoanelor cu handicap;
 • Membru în Comitetul Filialei Psihologilor din Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi şi Teleorman;
 • Inclusă în „Istoria Psihologiei Militare Româneşti”;
 • Inclusă în „Enciclopedia Personalităţilor din România”, Ediţia 6 din 2011;
 • Inclusă în „Dicţionarul Personalităţilor din România – Biografii Contemporane”, Ediţia 2013, ROMANIAN WHO’S WHO.