Biblioteca Municipală Gheorgheni – post vacant; T:24oct. 2022

Angajator: Biblioteca Municipală Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 25, judeţul Harghita

Post vacant: bibliotecar debutant

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de bibliotecar debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţele pământului şi atmosferei, ştiinţe ale comunicării, sociologie, psihologie şi ştiinţe comportamentale, filologie, filozofie, istorie şi arte.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 octombrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 02 noiembrie 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 04 noiembrie 2022, ora 11.00.

Telefon: 0266/364.725, 0744/778.493

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1134, partea a III-a, Luni, 10 octombrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Harghita