Avocatul Poporului – post vacant; T:07feb. 2023

Anunț-concurs-AVP-feb.2023.pdf

Angajator: Avocatul Poporului, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1

Post vacant: consilier (psiholog) – pentru structura centrală/ Centrul zonal București.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier (psiholog):

  • absolvent al unei Facultății de Psihologie cu diplomă de licență;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor (în original);
  • adeverință eliberată de Colegiul Psihologilor din România cu mențiunea că nu este în evidență cu sancțiuni profesionale (original);
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională prezintă un avantaj.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 februarie 2023, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 15 februarie 2023, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 februarie 2023, ora 11.00.

Telefon: 021/312.71.27 sau 021/312.49.23

Sursa: https://avp.ro/, accesat la data de 26 ianuarie 2023

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti

26 ian. 2023