Automatizare acțiunilor psihomotorii

Automatizare a acțiunilor psihomotorii – proces de transformare, prin exerciţiu, a acţiunilor instituite şi conduse conştient ”pas cu pas” în acţiuni relativ detaşate de decizia şi controlul conştient. Iniţial, acţiunile izvorând dintr-un motiv şi construindu-se după un model trec prin ”încercări cu erori”, sunt relativ dezarticulate şi oscilante. În vederea realizării scopului propus se recurge la controlul conştient al fiecăreia din articulaţiile acţiunii. Aceasta nu poate fi însă perfecţionată şi unificată fără exersare, fără numeroase repetări datorită cărora acţiunea ajunge să se execute corect şi cursiv. Este ceea ce se întâmplă în trecerea de la primii paşi stângaci şi nesiguri ai copilului mic, maximal concentrat asupra mişcărilor sale, la mersul bine închegat, facil şi rapid de mai târziu. De asemenea, de la primele cuvinte pronunţate anevoie, la cuvintele vorbirii fluente, de la primele litere desemnate cu trudă, la scrierea curentă, de la chinul primelor acţiuni ale socotitului la calculul mintal rapid.

Accesați: Dicționar de psihologie