Sari la conținut

Aspecte etice în evaluarea psihologică în context școlar / educațional

Evaluarea psihologică în context clinic, juridic, școlar / educațional sau organizațional este condiția sine qua non a psihologiei profesionale.

Metodele de evaluare psihologică pe care psihologii școlari le adoptă includ instrumente standardizate, cum ar fi testele de performanță școlară, capacitatea cognitivă, de aptitudini motorii brute, de acuitate perceptivă, precum și de ajustare și adaptare psihosocială. Datele suplimentare pe care psihologii școlari le colectează pot include observații ale părinților și profesorilor la scalele de evaluare precum și răspunsurile la interviuri oferite de elevi, părinți, profesori și alți profesioniști din domeniul sănătății care pot fi invitați pentru consultație într-un anumit caz. (Fagan & Wise, 2007).

Nu este  neobișnuit ca psihologii școlari să apeleze la o evaluare psihologică atunci când părinții sau profesorii recomandă un anumit elev sau un grup de elevi din cauza dificultăților școlare și/sau comportamentale.

Scopul evaluării psihologice în astfel de situații este de a aduna informații care vor ghida decizii relevante din punct de vedere educațional și personal și vor conduce la rezultate benefice.

În ceea ce privește rolul și funcția psihologilor școlari în domeniul evaluării psihologice, există cinci chestiuni majore juridice și etice care trebuie luate în calcul (National Association of School Psychologist, 2009, 2012; William& Armistead, 2011):

  • părinții și elevii mai mari au dreptul de a permite sau refuza acordul pentru evaluarea psihologică;
  • părinții, elevii și personalul școlii au dreptul de a cere confidențialitatea în toate comunicările lor cu psihologii școlari, cu excepția situațiilor în care există un real pericol pentru una sau mai multe persoane;
  • elevii și părinții au dreptul la viață privată și să nu li se încalce intimitatea;
  • elevii și părinții au dreptul să se aștepte la evaluări psihologice competente și în timp util;
  • elevii și părinții au dreptul să se aștepte la o evaluare psihologică ce nu face discriminări pe bază de sex, rasă, cultură, naționalitate, limbă primară, religie sau statut socioeconomic.

Bibliografie: Ciorbea,Iulia (coord.) (2015). Evaluarea psihologică aplicată. Repere teoretice și practice, București,  Editura Trei, 565-614