Sari la conținut

Aspecte etice în evaluarea psihologică în context organizațional

Evaluarea psihologică în context clinic, juridic, școlar/educațional sau organizațional este condiția sine qua non a psihologiei profesionale.

Psihologii practicieni în context organizațional aplică teoria psihologică și de cercetare pentru a stabili și pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea afacerilor și proceselor de producție în domenii precum administrația, managementul, marketing, resurse umane și vânzări. În acest sens, acești psihologi se angajează în activități profesionale care variază de la screeningul angajatorului la evaluarea performanței.

Activitățile legate de evaluare includ: determinarea calificării pentru muncă prin analize ale posturilor de muncă, în scopul elaborării de proceduri de selecție a personalului; evaluarea cunoștințelor legate de post, a deprinderilor și a performanței angajaților cu scopul identificării nevoilor de formare și evaluarea diferențelor individuale cu scopul de a-i plasa pe angajații potențiali sau actuali în posturile de muncă adecvate și de a facilita dezvoltarea carierei lor profesionale. (International Organization forStandards, 2011)

Organizația Internațională de Standardizare (The International Organization for Standardization, 2011) a elaborat standarde în toate sectoarele industriale și de servicii așa cum există ele în 157 de țări, inclusiv în România. Deși aceste standarde nu au statutul legal, scopul lor este de a stabili standarde mai uniforme de calitate pentru evaluările psihologice realizate în mediul de afaceri și industrial.

Deși marea majoritate a psihologilor aderă la principiile și standardele de conduită în realizarea evaluărilor psihologice, există situații în care psihologii se pot afla într-un risc mai mare de abateri disciplinare. Aceste circumstanțe includ conflictul, confuzia, oboseala și stresul. Pope și al. (2006) descriu o serie de strategii cognitive care transformă un comportament altfel inacceptabil într-un comportament permis. Din lista cu aceste ”sofisme”enumerăm:

  • Probabil că acest act nu este lipsit de etică dacă o abordare alternativă nu este disponibilă.
  • Probabil că acest comportament nu este lipsit de etică dacă o sursă respectată (studiu academic, consultant de resurse) susține că este un comportament acceptat.