Asistență psihologică

Asistență psihologică – totalitatea acţiunilor, măsurilor şi îngrijirilor acordate de o persoană specializată în vederea întăririi, fortificării şi însănătoşirii psihice a unui om. Asemănător asistenţei medicale, asistența psihologică este direcţionată pe trei modalităţi principale de acţiune: a) profilactică, prin care se urmăreşte prevenirea apariţiei unor manifestări psihice nedorite sau diminuării forţelor psihice; în acest context asistenţa medicală se identifică cu ceea ce numim de obicei igienă mintală; b) uzuală, ce constă în ajutorarea omului aflat într-o anumită activitate sau situaţie; c) terapeutică, al cărei scop este vindecarea pe calea intervenţiei psihologice a unor manifestări indezirabile sau boli psihice. Asistența psihologică  reclamă, pentru buna ei desfăşurare, cunoaşterea profundă, multilaterală a omului căruia i se acordă sprijin. Ea se acordă atât bolnavului mintal cât și omului sănătos cu scopul de a le facilita adaptarea psihică la condiţiile dificile. Specialistul ce acordă asistență psihologică utilizează mijloace variate cum ar fi: persuasiunea, psihoterapia, organizarea regimului de muncă şi viaţă, organizarea mediului de viaţă în sensul creării unui climat psihic favorabil etc.

Accesați: Dicționar de psihologie