Anunț concurs psiholog: Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, 01 martie 2021

Angajator: Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi

Post vacant: psiholog cu jumătate de normă, în cadrul Centrului de  Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii de licență în domeniul psihologie şi masterat în consiliere educaţională;
  • experienţă în proiecte locale/regionale/naţionale de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi consiliere în carieră;
  • cunoștiințe de utilizare a programului de analiză statistică SPSS;
  • experiență în activități de voluntariat în programe de consiliere educațională;
  • cunoaşterea unei limbi străine;
  • membru în Colegiul Psihologilor din România;
  • supervizare dovedită prin contractul de supervizare încheiat cu psihologul supervizor pentru consiliere şi orientare în carieră.

 Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 februarie 2021;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 01 martie 2021, ora 09.00, la sediul Universităţii Naţională de Arte „George Enescu”, Iaşi, str. Cuza-Vodă nr. 29;
  • interviul se va desfăşura în data de 05 martie 2021, ora 09.00.

Telefon: 0232/261.842

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 97, partea a III-a, Vineri, 05 februarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi