Anunț concurs psiholog: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, 26 martie 2021

Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti

Post vacant: psiholog la Centrul de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 martie 2021 ora 15.00, la sediul din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37, sectorul 2;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 martie 2021, ora 10.00, la sediul Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9, sectorul 2, et. 1;
  • proba interviu se va desfășura în data de 01 aprilie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0213/157.517

Sursa: https://umfcd.ro/, 04 martie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti