Anunț concurs psiholog: Primăria Comunei Comişani, 16 februarie 2021

Angajator: Primăria Comunei Comişani, judeţul Dâmboviţa

Post vacant: psiholog în cadrul Centrului de Zi pentru Copii – tip after school din comuna Comişani

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii superioare absolvite cu  diplomă de licență sau echivalentă (facultatea de psihologie) – specializarea: psihologie, psihopedagogie, psihoterapie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, sau dovadă depunere solicitare atestat;
  • vechime experienţă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minimum 2 ani, în cadrul unui serviciu social.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 16 februarie 2021, ora 09.00, la sediul Primăriei Comunei Comişani, din comuna Comişani, str. Suseni nr. 221, judeţul Dâmboviţa;
  • proba interviu.

Telefon: 0245/263.017; 0723/372.574

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 62, partea a III-a, Luni, 25 ianuarie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Dâmboviţa