Anunț concurs psiholog, logoped, psihopedagog, șef centru: Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, 22 octombrie 2020

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Posturi vacante: 

 • Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap – 1 post psihopedagog – studii superioare – cod COR – 263412;
 • Locuinţă Protejată pentru Victimele Violenţei Domestice – Vâlcea – 1 post psiholog stagiar – cod COR 263403 – specialitatea psihoterapie;
 • Centrul de Zi de Recuperare a Copilului cu Dizabilităţi – Vâlcea – 1 post logoped – studii superioare – cod COR – 226603;
 • Centrul pentru Copilul cu Dizabilităţi Vâlcea – 1 post psiholog principal – cod COR – 263402;
 • Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu – 1 post şef centru – cod COR – 121901;
 • Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 Băbeni – 1 post psiholog stagiar – cod COR 263402;
 • Centrul de criză Băbeni – 1 post psiholog stagiar – cod COR 263402.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psihopedagog:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihopedagogie;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor;
 • vechime 1 an în specialitatea studiilor.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog (stagiar, principal):

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului;
 • vechime conform avizului de exercitare a profesiei.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • aviz anual de exercitare a profesiei;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 • vechime minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 octombrie 2020;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 22 octombrie 2020;
 • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Locația concursului: sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 28, judeţul Vâlcea

Telefon: 0250/734.758, int. 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 584, partea a III-a, Miercuri, 30 septembrie 2020

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea