Anunț concurs psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, 04 decembrie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Post vacant: psiholog practicant – CPCD Turnu Roşu

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

  • studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică, psihologie educaţională, psihopedagogie, psihoterapie, consiliere psihologică;
  • perfecţionări (specializări): atestat de liberă practică – treapta de specializare – practicant;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 noiembrie 2020;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 04 decembrie 2020, ora 10.00 – la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, judeţul Sibiu;
  • interviul se va desfăşura în data de 09 decembrie 2020, ora 12.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53    

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 755, partea a III-a, Marţi, 17 noiembrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu