Anunț concurs psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, 03 februarie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Posturi vacante: 

  • Centrul de zi de integrare socială și profesională a tinerilor cu dizabilități – 1 post psiholog practicant;
  • Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare – Compartimentul de intervenție în regim de urgență și telefonul copilului și al familiei – 1 post psiholog practicant.

 Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie și atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psiholog practicant în psihologie clinică și/sau psihoterapie;
  • perfecționări (specializări): atestat de liberă practică – treapta de specializare practicant;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate.

 Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 ianuarie 2021;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 03 februarie 2021, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, județul Sibiu;
  • interviul se va desfăşura în data de 08 februarie 2021, ora 12.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 23, partea a III-a, Luni, 11 ianuarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu