Anunț concurs psiholog: Direcţia de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Buzău, 12 ianuarie 2021

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Buzău

Post vacant: psiholog S principal la Serviciul pentru intervenţie în domeniul asistenţei sociale, evaluare şi consiliere – Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare,trafic, migraţie şi repatriere

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică sau aviz de exercitare a profesiei de psiholog principal, specializarea psihologie clinică, eliberat, în condiţiile legii, de Colegiul Naţional al Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 30 decembrie 2020, ora 16.30;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 12 ianuarie 2021, ora 13.00, la sediul instituţiei din Buzău,str. Bistriţei nr. 41, judeţul Buzău;
  • interviul se va desfăşura în data de 18 ianuarie 2021.

Telefon: 0238/711.051

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 842, partea a III-a, Miercuri, 16 decembrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Buzău