Anunț concurs psiholog: Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe,12 ianuarie 2021

Angajator: Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe

Post vacant: psiholog (S), gradul stagiar în cadrul Compartimentului Consiliere Programe Sociale al Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei;
  • atestat de liberă practică în psihologie clinică sau declaraţie pe propria răspundere cu privire la înscrierea în Colegiul Naţional al Psihologilor din România.

 Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 ianuarie 2021, ora 13.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 12 ianuarie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19, județ Covasna;
  • interviul se va desfăşura în data de 14 ianuarie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0267/312.118

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 847, partea a III-a, Joi, 17 decembrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Covasna