Anunț concurs psiholog: Centrul Financiar Creşe, Galaţi, 05 februarie 2021

Angajator: Centrul Financiar Creşe, Galaţi, judeţul Galaţi

Posturi vacante: psiholog – 2 posturi

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog:

  • studii: absolvenţi ai facultăţii de psihologie/psihopedagogie specială, psihologi cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică sau psihopedagogie specială.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de Ia data publicării anunţului;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 05 februarie 2021, ora 09.00;
  • proba interviu se va desfăşura în data de 09 februarie 2021, ora 09.00.

Telefon: 0752/109.104

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 29, partea a III-a, Joi, 14 ianuarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Galați