Anunț concurs manager de proiect, expert nediscriminare, responsabil parteneriate sociale: Primăria Comunei Făcăeni, 05 martie 2021

Angajator: Primăria Comunei Făcăeni, judeţul Ialomiţa

Posturi vacante:  în cadrul proiectului „Creşa Făcăeni – Dezvoltarea serviciilor de educaţie antepreşcolară în comuna Făcăeni, jud. Ialomiţa”

 • manager de proiect (COR 242101);
 • expert nediscriminare (COR 243201);
 • responsabil parteneriate sociale (COR 242102).

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de  manager de proiect:

 • studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • specializare: științe ale comunicării, litere, științe politice și administrative, sociologie-psihologie, științe juridice, științe economice, jurnalistică;
 • vechime în muncă și în specialitate – minimum 10 ani vechime în muncă și în specialitate.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de  expert nediscriminare:

 • studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • specializare: științe ale comunicării, litere, științe politice și administrative, sociologie-psihologie, științe juridice, științe economice, jurnalistică;
 • vechime în muncă și în specialitate – minimum 10 ani vechime în muncă și în specialitate.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de responsabil parteneriate sociale:

 • studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • specializare: științe ale comunicării, litere, științe politice și administrative, sociologie-psihologie, științe juridice, științe economice, jurnalistică;
 • vechime în muncă și în specialitate – minimum 10 ani vechime în muncă și în specialitate.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 05 martie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Făcăeni, Str. Primăriei nr. 55, județul Ialomița;
 • proba interviu se va desfăşura în data de 09 martie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0243/313.330

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 112, partea a III-a, Joi, 11 februarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Ialomiţa