Anunț concurs logoped: Primăria Comunei Tomeşti, 01 aprilie 2021

Angajator: Primăria Comunei Tomeşti, judeţul Iaşi

Post vacant: logoped – perioadă determinată, pentru proiectul „Împreună în Poiana Vlădicăi” POCU/303/5/2/130196

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea pedagogie, psihologie;
  • experienţă solicitată: experienţă în activitatea de lucru cu copiii cu autism şi cu persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile – 3 ani;
  • competenţe solicitate: cunoaşte metodele şi tehnicile de intervenţie specifice în domeniul logopediei, capacitate de implicare în soluţionarea problemelor de natură logopedică cu care se confruntă beneficiarii în scopul ameliorării situaţiei acestora, capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă, abilităţi de planificare, organizare activităţi, adaptabilitate, rezistenţă la stres, capacitatea de a lucra în echipă.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 martie 2021;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 01 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul Comunei Tomeşti, str. Prof. Petru Olteanu nr.167, judeţul Iaşi;
  • proba interviu în termen de maximum 4 zile lucrătoare.

Telefon: 0232/290.434

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 191, partea a III-a, Marţi, 09 martie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi