Anunț concurs logoped: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 12 martie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Bucureşti

Post vacant: logoped – Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului: Centrul de Zi „Lizuca”

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

  • studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în psihologie clinică sau educațională;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 12 martie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 18 martie 2020, ora 10.00.

Locația concursului: informații în ceea ce privește locația unde se va desfășura concursul se pot obține la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3 din București, str. Parfumului nr. 2-4, sector 3

Telefon: 0730/013.862

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 165, partea a III-a, Marți, 18 februarie 2020

Accesați:  Posturi în domeniul psihologiei (10 februarie 2020 – 16 februarie 2020)