Anunț concurs inspector specialitate, psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, 05 martie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Posturi vacante: 

 • 1 post inspector specialitate, grad II;
 • 1 post inspector specialitate, grad IA;
 • 3 posturi  psiholog practicant.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate, grad II:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor sociale sau ştiinţelor umaniste.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate, grad IA:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor sociale sau ştiinţelor umaniste;
 • vechimea în muncă – minimum 5 ani.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog  practicant:

 •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
 • atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie clinică.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 24 februarie 2021;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 05 martie 2021, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfăşura în data de 09 martie 2021, ora 14.00.

Telefon: 0251/407.009

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 110, partea a III-a, Miercuri, 10 februarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Dolj