Anunț concurs educator puericultor: Primăria Oraşului Luduş, 18 noiembrie 2020

Angajator: Primăria Oraşului Luduş, judeţul Mureş

Post vacant: educator puericultor debutant, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Luduş – Compartimentul Serviciul Social Creşa

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de educator puericultor debutant:

  • studii S.S.D. – superioare în domeniul pedagogic cu una din specializările: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă/lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: ştiinţe ale educaţiei sau psihologie cu dovada parcurgerii unui program de formare psihopedagogică în vederea obţinerii competenţelor pentru profesia didactică sau în alte domenii de activitate, dar care necesită specializarea de educator puericultor obţinută prin absolvirea unor cursuri autorizate deMinisterul Educaţiei şi Cercetării;
  • cunoaşterea limbii maghiare: vorbit, scris şi citit.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la afişare;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 18 noiembrie 2020, ora 09.00, la sediul instituţiei;
  • proba interviu  se va desfășura în data de 24 noiembrie 2020, ora 09.00.

Telefon: 0265/411.716, interior 112

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 683, partea a III-a, Luni, 26 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Mureș